АБТТА - призив за спасяване на българския туризъм

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА
 

ПРИЗИВ

ОТ

ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ ЗА СПАСЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Във връзка с последното развитие на ситуацията след обявяване на извънредното положение в Република България на 13 март т.г. и с оглед лавината от непрекъсващи искания на потребителите за безотлагателно възстановяване на сумите по предплатени пътувания, българските туроператори предупреждават, че целият туроператорски сектор е изправен пред колапс и много фирми са застрашени от фалит буквално в следващите няколко дни.

Ситуацията е еднакво критична за туроператорски предприятия от всички сектори на българския туризъм: изходящ, входящ, вътрешен и събитиен, които в рамките на последните 3 седмици анулират всичките си програми и проекти от предходния прибрлизително едногодишен период.

Клиенти по програми, продавани в предходните 7-8 месеца, като се позовават на регулациите на Чл. 88 и Чл. 89 от ЗТ, изискват незабавно и 100% възстановяване на предплатените суми, не приемат аргумента, че тези суми – в съответствие със спецификата на работа в туроператорския сектор - вече се намират под разпореждане на съответните доставчици на туристически услуги и отхвърлят всякакви предложения за прехвърлянето им за бъдещи периоди.

От българските туроператори се очаква не само да поемат - въз основа на сега действащите законови регулации - цялата финансова тежест на случващото се в сектор туризъм вследствие на глобалния катаклизъм, но и да го направят в условията на неизживяван досега личен и корпоративен шок по причина от световната пандемия,  под стреса, предизвикан от неадекватни претенции на контрагенти - доставчици  и агресивното поведение на клиенти, потребители на туристически услуги.

В тази връзка  и до финализиране на процедурата по одобряване на внесените по-рано от нашата браншова организация предложения за конкретни мерки за спасяване на българския туризъм, членовете на Асоциация на българските туроператори и туристически услуги настояват, в спешен порядък, в рамките на днешния работен ден,

 

 

 

Министерство на туризма и Комисията за защита на потребителите да излязат с ясно и недвусмислено изявление, че в настоящите извънредни условия туроператорите имат право да предлагат на клиентите си ваучери за използване на заплатените суми в бъдещи периоди и да им предлагат да презаверят закупените ваканциит пътувания за бъдещи периоди, в срок,  не по-рано 2021 година.

Българските туроператори и туристически агенти биха очаквали също  изявлението да съдържа ясно послание, че извънредната ситуация засяга всички – и потребители, и бизнес, и че предлаганите от туроператорите варианти се приемат от страна на държавата в условията на извънредното положение и че именно по този начин правата на потребителите могат да бъдат защитени ефективно, и тяхното право и възможността им да използват своите пари след края на настоящите събития - гарантирано.

Като още веднъж подчертават, че за да имат смисъл предлаганите действия, е от изключителна важност изявлението на правоприлагащия орган да бъде направено незабавно, българските туроператори и туристически агенти остават в  очакване  на  незабавна интервенция от страна на  МТ.

С уважение,

 

ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ