Ситуация COVID-19

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И 
ОТРАЖЕНИЕТО МУ ВЪРХУ ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОТ ТЕММА ЕООД ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ

 
 
Предвид решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в България от 13.03.2020 г., както и препоръките на Световната здравна организация, Министерството на здравеопазването, Министерството на външните работи и Министерството на туризма в България налице е форс мажор (непреодолимо обстоятелство).  Всички туристически пътувания в страната и чужбина, организирани от ТЕММА и планирани за м. март и и м. април, 2020 г., няма да се състоят. 
ТЕММА не прекратява договорите за организирано туристическо пътуване с дати на изпълнение до 30. април, 2020 г., а спира изпълнението на задълженията си с потребителите по тях.
Във връзка с гореизложеното заплатените суми към ТЕММА ЕООД по договори за организирани туристически пътувания могат да се ползват за пътуване в последващ период в рамките на една календарна година.
 
Това може да се осъществи по един от следните начини: 
Клиентът да промени датата или дестинацията на пътуване за последващ период в рамките на една календарна година по собствен избор.
Клиентът да получи получите ваучер за туристически услуги, организирани от ТЕММА, на стойност заплатената сума в пълен размер, със срок на валидност една календарна година.
Клиентът има право да преотстъпи пътуването си към трети лица.
Не се удържа неустойка или такса за смяна на име, дата и/или дестинация за пътуване в бъдещ период.
 
Сега или след преустановяване на извънредното положение в страната, очакваме да бъдем уведомени за решението на всеки наш клиент по писмен начин. За всички, които нямат възможност да вземат решение сега, автоматично ще бъде издаден ваучер за туристически услуги, организирани от ТЕММА на действително заплатената стойност на неосъществените услуги по договора.
 
За клиенти, закупили чрез нас пакети на други туроператори, ще се следват указанията на туроператора. За клиенти, закупили единични туристически услуги от нас (хотелска резервация със собствен транспорт, самолетен билет и други) ще се следват указанията на изпълнителя на услугата (хотелиер, превозвач).
 
Промени и предложения за изпълнението на договори за организирани туристически пътувания в страната или чужбина с дати на изпълнение след 30.04.2020 г.  ще бъдем в състояние да направим на по-късен етап в съответствие с развитието на ситуацията и официалната позиция на българското правителство.
 
Служебна кореспонденция, запитвания и съобщения ще бъдат приемани и обработвани само през електронна поща на адрес info@temma.bg.
 
При наличие на основания за промяна на обстоятелствата следствие на динамичната обстановка, позицията на ТЕММА може да бъде изменена в интерес на всички страни.
 
18.03.2020
 


 ******************************** 

УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ ИЛИ ПРОМЯНА НА ОРГАНИЗИРАНО ОТ ТЕММА ЕООД ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ В СИТУАЦИЯ COVID19
 
Уважаеми Клиенти, Колеги и Партньори,
 
Предвид последните събития, свързани с Covid-19, и решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в България от 13.03.2020 г., както и препоръките на Министерството на здравеопазването, Министерството на външните работи и Министерството на туризма, в ситуация на форсмажор, Ви информираме за следното:
 
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

С цел превенция ТЕММА ще  подкрепи призива за дистанционна работа. Целият екип на ТЕММА ще бъде налице и готов да отговори на запитванията Ви в работно време (понеделник – петък, от 09.00 до 17.00 часа). Обичайните средства за комуникация са отворени, но отдаваме предпочитание на официална комуникация чрез електронна поща. Служебна кореспонденция, запитвания и съобщения ще бъдат приемани и обработвани само през електронна поща на адрес info@temma.bg .  
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
 
  1. ТЕММА ще поддържа връзка с държавните органи и институции относно актуалната ситуация, свързана с организирани туристически пътувания и безопасност на клиентите.  
  2. ТЕММА отменя всички организирани пътувания в страната и чужбина, планирани за м. март и и м. април, 2020 г.  Всички клиенти, които имат резервация за пътуване с ТЕММА през този период, може да се възползват от следната възможност: реално предплатената сума по договор да бъде използвана за други  туристически продукти на ТЕММА (други дати, дестинации или програми) в рамките на една календарна година. Промяната може да бъде обсъдена и да се осъществи след нормализиране на социалната и здравна обстановка, без да е необходимо подписването на допълнителни споразумения към настоящия момент и без да се начислява допълнителна такса за промяна на резервация.
  3. Условията за отмяна или промяна на резервации по организирани туристически пътувания в страната или чужбина през месец май, 2020 г. ще бъдат актуализирани в съответствие с развитието на ситуацията и позицията българското правителство за извънредното положение в страната. Съветваме клиентите си да изчакат с решението си относно отмяна или промяна на датите на тези пътувания.
  4. Постъпилите откази от пътуване по договори с дати на осъществяване на пътуването след 31.05.2020 г. ще бъдат разглеждани в съответствие със стандартните клаузи на подписаните договори.
  5. Настоящите условия за отказ от пътуване влизат в сила за всички резервации и договори за организирани туристически пътувания от ТЕММА.
 
Апелираме към всички клиенти, колеги и партньори за проява на разбиране, въздържане от паника и разумна преценка на ситуацията, при която единствен приоритет трябва да бъде запазване на здравето и недопускане до разпространяване на вирусната инфекция.

Вярваме, че всички заедно ще можем да се справим  и да си осигурим възстановяване на нормалния ритъм на живот и работа.  Не забравяйте, че ще положим всички усилия да продължим да Ви приветстваме като наши партньори и клиенти и в бъдеще!
 

При наличие на основания за промяна на обстоятелствата следствие на динамичната обстановка, позицията на ТЕММА може да бъде изменена в интерес на всички страни.
 
17.03.2020 г.