Кариера в ТЕММА

Вакантни позиции в ТЕММА: 

* лицензиран екскурзовод на български език за организирани туристически пътувания в чужбина; 
* лицензиран екскурзовод на английски език за летния сезон (май - септември) с място на работа морските курорти; 
* лицензиран екскурзовод на руски език за летния сезон (май - септември) с място на работа морските курорти; 
* лицензиран екскурзовод на немски език за летния сезон (май - септември) с място на работа морските курорти; 
* лицензиран екскурзовод на полски език за летния сезон (май - септември) с място на работа морските курорти; 
* лицензиран екскурзовод на унгарски език за летния сезон (май - септември) с място на работа морските курорти; 
* лицензиран екскурзовод на чешки и словашки език за летния сезон (май - септември) с място на работа морските курорти; 
* шофьор на туристически автобус. 

Изпратете актуална автобиография и снимка на info@temma.bg. На одобрените кандидати ще бъде назначено интервю.