Ситуация COVID-19

Условия
за предоговаряне или възстановяване на предплатени суми
по туристически пътувания и ПАКЕТИ, организирани от ТЕММА ЕООД
 
 Уважаеми Дами и Господа,
 
Към настоящия момент всички туристически пътувания в страната и чужбина, организирани от ТЕММА и планирани за периода до 30.06.2020 г., няма да се състоят. ТЕММА не прекратява договорите за организирано туристическо пътуване с дати на изпълнение до 30.06.2020 г., а спира изпълнението на задълженията си с потребителите по тях. По време на спирането на изпълнението на задълженията сключените договори се запазват.
 
В  Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., обнародвано в Държавен вестник, брой 34/09.04.2020 г. и Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от Народното събрание, обнародвано в Държавен вестник, брой 44/13.05.2020 г., е посочено, че туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет-заместител между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява до 12 месеца, считано от датата на отмяната на извънредното положение всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.
 
В изпълнение на законовите разпоредби ТЕММА приема да изпълни следните мерки спрямо своите клиенти, имащи закупен или частично предплатен туристически пакет, който не може да бъде осъществен поради последиците от пандемията с COVID-19: 
 
  • На Клиента се предлага да промени датата или дестинацията на пътуването за последващ период в рамките на 24 календарни месеца по собствен избор.
  • Предоговарянето се извършва с подписване на анекс към съществуващия договор или с подписване на нов договор между ТЕММА и Клиента в зависимост от избора на Клиента.
  • Използват се платените предварителни вноски и/или окончателни плащания.
  • Клиентът има право да преотстъпи пътуването си към трети лица.
  • Не се удържа неустойка или такса за смяна на име, дата и/или дестинация за пътуване в бъдещ период, ако това изрично не се налага от подизпълнител (авиокомпания, хотелиер или др.), за което Клиентът ще бъде своевременно уведомен.
  • Поради динамичната и непредвидима обстановка в световен мащаб, в случай на усложнена здравна или политическа обстановка клиентът има право отново да предоговори условията по туристическия пакет (дата, дестинация, услуги).
 
  • На Клиента се предлага да получи ваучер с конкретна цел, който му дава възможност да ползва туристически пакети и/или услуги, организирани от ТЕММА, на стойност заплатената сума в пълен размер, със срок на валидност 24 календарни месеца.
  • В сила са Общите условия за издаването, валидността, използването, приемането и плащането с ваучер за конкретна цел, в сила от 13.05.2020 г.
 
  • Ако Клиентът не приеме ваучера с конкретна цел и при липса на друго споразумение за туристически пакет-заместител между ТЕММА и Клиента, ТЕММА възстановява до 12 месеца, считано от датата на отмяната на извънредното положение всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.
  • Клиентът декларира желанието си за възстановяване на предплатената сума по туристическото пътуване в писмен вид по електронен път или на хартиен носител в офис на ТЕММА или на туристическия агент, от който е закупен туристическия пакет, като посочи актуален контакт (електронна поща, телефон) и банкова сметка, ако заплащането е извършено по банков път. При промяна на личните контакти или номера на банковата сметка, по която желае да бъдат възстановени сумите, Клиентът се ангажира да уведоми своевременно ТЕММА или агента. При деклариране на желанието си за възстановяване на предплатената сума по туристическото пътуване по електронен път, писмото му се счита за получено след потвърждение с електронно писмо от страна на ТЕММА или агента.
 
 
Очакваме да бъдем уведомени за решението на всеки наш клиент по писмен начин. За всички, които нямат възможност да вземат решение в разумни срокове, автоматично ще бъде издаден ваучер за туристически услуги с конкретна цел, организирани от ТЕММА на действително заплатената стойност на неосъществените услуги по договора.
 
За клиенти, закупили единични туристически услуги от нас (хотелска резервация със собствен транспорт, самолетен билет и други) ще се следват указанията на изпълнителя на услугата (хотелиер, превозвач).
 
Служебна кореспонденция, запитвания и съобщения ще бъдат приемани и обработвани с предимство през електронна поща на адрес info@temma.bg. Възможно е да нямаме възможност да отговорим на всички телефонни обаждания, но на всички запитвания, отправени по електронната поща ще бъде отговорено в рамките на един работен ден.
 
Екипът ни се старае да осигури актуална информация за Клиентите, като поддържа непрекъсната връзка с българските регулационни органи и с чуждестранните ни партньори. За въпроси не се колебайте да се свържете с нас. 
 
При наличие на основания за промяна на обстоятелствата следствие на динамичната обстановка, позицията на ТЕММА може да бъде изменена в интерес на всички страни.