Отменени почивки в ситуация на COVID-19
Отменени почивки в ситуация на COVID-19
Код на Оферта: C19-2
0.00 лв.

Маршрут

Дати за пътуване

Предвид решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в България от 13.03.2020 г. и удължаване му до 13.05.2020 г., препоръките на Световната здравна организация, Министерството на здравеопазването, Министерството на външните работи и Министерството на туризма в България налице е форсмажор (непреодолимо обстоятелство).  Всички туристически пътувания в страната и чужбина, организирани от ТЕММА и планирани за м. април, май и юни, 2020 г., няма да се състоят. 
ТЕММА не прекратява договорите за организирано туристическо пътуване с дати на изпълнение до 31. май, 2020 г., а спира изпълнението на задълженията си с потребителите по тях.
Във връзка с гореизложеното заплатените суми към ТЕММА ЕООД по договори за организирани туристически пътувания могат да се ползват за пътуване в последващ период в рамките на 24 календарни месеца.
 
Това може да се осъществи по един от следните начини: 
  • Клиентът да промени датата или дестинацията на пътуване за последващ период в рамките на 24 календарни месеца по собствен избор.
  • Клиентът да получи получите ваучер за туристически услуги, организирани от ТЕММА, на стойност заплатената сума в пълен размер, със срок на валидност 24 календарни месеца.
  • Клиентът има право да преотстъпи пътуването си към трети лица.
  • Не се удържа неустойка или такса за смяна на име, дата и/или дестинация за пътуване в бъдещ период, ако това изрично не се налага от подизпълнител (авиокомпания, хотелиер или др).
 
Сега или след преустановяване на извънредното положение в страната, очакваме да бъдем уведомени за решението на всеки наш клиент по писмен начин. За всички, които нямат възможност да вземат решение сега, автоматично ще бъде издаден ваучер за туристически услуги, организирани от ТЕММА на действително заплатената стойност на неосъществените услуги по договора.
 
За клиенти, закупили чрез нас пакети на други туроператори, ще се следват указанията на туроператора. За клиенти, закупили единични туристически услуги от нас (хотелска резервация със собствен транспорт, самолетен билет и други) ще се следват указанията на изпълнителя на услугата (хотелиер, превозвач).
 
Промени и предложения за изпълнението на договори за организирани туристически пътувания в страната или чужбина с дати на изпълнение след 30.06.2020 г.  ще бъдем в състояние да направим на по-късен етап в съответствие с развитието на ситуацията и официалната позиция на българското правителство.
 
Считано от 16.03.2020 г. ТЕММА работи дистанционно със своите партньори и клиенти по обичайните канали за комуникация, като за официална приемаме кореспонденцията по елекронната поща. Служебна кореспонденция, запитвания и съобщения ще бъдат приемани и обработвани само през електронна поща на адрес info@temma.bg. Възможно е да нямаме възможност да отговорим на всички телефонни обаждания, но на всички запитвания, отправени по електронната поща ще бъде отговорено в рамките на един работен ден.
 
При наличие на основания за промяна на обстоятелствата следствие на динамичната обстановка, позицията на ТЕММА може да бъде изменена в интерес на всички страни.
 
ТЕММА  
бизнес център "Сън Сити" 
к. Славейков 126-А 
8000 Бургас 
телефон: 0879.069470, 0887.979654 
Viber 0887.979654
Messenger @temmabulgaria
info@temma.bg
www.temma.bg
Направи запитване
Бланка за Резервация

Резервация за:

Отменени почивки в ситуация на COVID-19

Тип:

ПОЧИВКИ

Маршрут:

Дати:

Пътуващи:

Пътуващи:

Специални изисквания:

Отделете още малко време, за да предоставите информация и начин за връзка с Вас. Благодарим Ви.

Име Фамилия:

E-mail:

Телефон: